«

»

Když se řekne bydlení

Bydlení

Krátké slovo, ale pojďme se postupně zamyslet nad tím, co se za ním skrývá. Co samotné bydlení vlastně obnáší, kolik podob může mít a co nás může potkat na cestě za realizací vlastního bydlení? Toto je první ze série článků, které se budou tímto tématem zabývat.

Články budou obsahovat jak úvahy, tak i náměty a praktické podněty, které vás mohou na cestě za pořízením vlastního bydlení potkat. Nejsou míněny jako univerzální návody, ale spíše jako inspirace, která vám může cestu za kvalitním vlastním bydlením zpříjemnit a obohatit.

Základ bydlení tvoří potřeby

Bydlení již od nepaměti patří mezi základní lidské potřeby. Dokonce i když zavítáme do živočišné říše, uvidíme zvířata budující vlastní úkryty a příbytky. Můžeme spatřit obrovskou rozmanitost jejich příbytků, můžeme vysledovat dokonalé využívání dostupných materiálů, můžeme také vidět, jak dovedou přizpůsobit svá útočiště klimatickým, geografickým i místním podmínkám.

Pokud bychom hledali nějaké jednotící prvky nebo spojující články všech těchto útočišť, jsou jimi zdánlivě obyčejné životní potřeby. Potřeba bezpečného místa, potřeba přijatelné teploty, potřeba klidu, potřeba pohodlí a další.

Jak se z „bydlení“ stane „domov“?

S lidmi je to podobné. Některé potřeby jsou společné pro většinu lidí, některé jsou individuální, některé jsou zřejmé a jiné naopak skryté. Ze své praxe jsem přesvědčen, že se vyplatí pro zdárné a spokojené bydlení tyto své individuální potřeby zmapovat. Udělat si jasno v tom, co vše člověk k bydlení potřebuje, nestačí jen v zastoupení jednoho člena rodiny, ale i s celou rodinou samotnou (pokud tedy je). Přeci jen většina z nás si své bydlení pořizuje na značnou část života a investuje do něj svůj život, ať už ve formě peněz, času, energie či invence. Bydlení poté náš život zpětně ovlivňuje například pravidelnými splátkami hypotéky, vzájemnými vztahy se sousedy, vnitřní i vnější podobou domu, funkčním uspořádáním, vzhledem či vztahy s okolím.

Nové prostředí na nás působí den co den. S otázkou, zda naše nové bydlení naplňuje či nenaplňuje naše potřeby, jsme tak vlastně neustále konfrontováni – ať chceme nebo nechceme. Odpověď na tuto otázku se totiž odráží v našich životech. Ovlivňuje naše pocity, spokojenost, jistotu a sebedůvěru, o které se poté můžeme opřít i v jiných oblastech svého života. Teprve pokud toto vše funguje, můžeme říct o svém bydlení: „Jo, tak to je můj domov!“ Při výběru bydlení by tedy mělo jít o tvorbu vlastního DOMOVA především. Alespoň taková je moje zkušenost.

 

Tento článek vyšel na internetovém portálu www.prakticky-zivot.cz

Napsat komentář