Ing.Martin Škornička váš průvodce na cestě za vašimi sny

ZAJÍMAVOSTI ANEB CO SE JINAM NEVEŠLO

 • I s takovýmito podmíkami se musí stavebníci vyrovnat.


 • Rekonstrukce Rybničního zámečku ve Valticích.

 • Rekonstrukce severní točny – ČD CARGO , Břeclav.
Rekonstrukce severní točny - ČD Cargo, Břeclav
Rekonstrukce severní točny – ČD Cargo, Břeclav
 • Provádění Blowdoor testu u pasivního domu.
Blowdoor test
 • Provádění foukané celuozové izolace u pasivního domu. 🙂
RD Dědice, celuozová izolace
RD Dědice, celuozová izolace
 • Osazení oken u pasivního domu.
RD Dědice, osazení oken v pasivním domě
RD Dědice, osazení oken v pasivním domě
 • Provádění výtažných zkoušek u hmoždinek.
Výtažná zkouška hmoždinek
Výtažná zkouška hmoždinek
 • Speciální zakládání dřevostavby na vrutech.

 • „Bezpečná úschovna kola“ :-).
Úschovna kola
Úschovna kola
 • „Stavební výkres na stavbě“ :-).
Stavební výkres
Stavební výkres
 • „Stavba lešení“ :-).
stavba lešení