Úvod

Stavební dozory – Ing. Martin Škornička

  • Stavební dozor ( Technický dozor investora )

  • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

  • Inženýrské služby související s realizací vašeho investičního záměru (např. zpracování podkladů k výběrovému řízení, návrhy a projednání smluv s vašimi dodavateli, výběr dodavatele, kontrola čerpání rozpočtu stavby, příprava podkladů ke kolaudaci)

  • Organizování reklamačních jednání včetně kontroly odstraňování vad v záruční době

  • Vyřizování územního a stavebního povolení, zajištění kolaudace stavby

  • Stavební dozor koordinace výstavby

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy – zkráceně PENB Na podzim loňského roku byla schválena novella zákona 406/2000 Sb o hospodaření s energíí , která vyšla ve sbírce zákonů č. 318/2012. Možná jste mnozí zaznamenali složitý proces schvalování i bouřlivou diskusi v médiích a to včetně vrácení tohoto zákona zpět zákonodárcům od prezidenta republiky Václava Klause načež …

Read more

Bioarchitektura

Živá architektura. Může být i architektura bio? Architektura. Pravděpodobně každý z nás si představí pod tímto pojmem nějakou definici či dokáže vysvětlit význam tohoto slova. Slyšeli jste však někdy pojem „živá architektura“ či bioarchitektura? Že ne? Pojďme si tedy prozradit, o co se jedná. Co je to architektura? Než se dostaneme k samotnému pojmu „živá …

Read more