Ing.Martin Škornička váš průvodce na cestě za vašimi sny

Úvod

Stavební dozory – Ing. Martin Škornička

  • Stavební dozor ( Technický dozor investora )
  • Inženýrské služby související s realizací vašeho investičního záměru (např. zpracování podkladů k výběrovému řízení, návrhy a projednání smluv s vašimi dodavateli, výběr dodavatele, kontrola čerpání rozpočtu stavby, příprava podkladů ke kolaudaci)
  • Organizování reklamačních jednání včetně kontroly odstraňování vad v záruční době
  •  Zajištění kolaudace stavby
  • Poradenství např. při koupi domu, přípravě stavby, posouzení investičního záměru