Ing.Martin Škornička váš průvodce na cestě za vašimi sny

Výstavba administrativního a logistického centra DHL, letiště Brno

Administrativní a logistický areál DHL v areálu letiště Brno.  Investor je firma Accolade s.r.o. Generální dodavatel stavby Imos Brrno. Stavba byla provedena v období 09/2019  – 09/2020 a to včetně  demolic původních objektů a kompletní infastruktury. Investiční náklady  180 mil Kč. Na této stavbě jsem prováděl denní technický  dozor investora pro fy Accolade.  Stavba splňuje ekologickou certifikaci Breem  s hodnocením very good. 


Leave a comment