Ing.Martin Škornička váš průvodce na cestě za vašimi sny

Když se řekne bydlení

Bydlení

Krátké slovo, ale pojďme se postupně zamyslet nad tím, co se za ním skrývá. Co samotné bydlení vlastně obnáší, kolik podob může mít a co nás může potkat na cestě za realizací vlastního bydlení? Toto je první ze série článků, které se budou tímto tématem zabývat.

Články budou obsahovat jak úvahy, tak i náměty a praktické podněty, které vás mohou na cestě za pořízením vlastního bydlení potkat. Nejsou míněny jako univerzální návody, ale spíše jako inspirace, která vám může cestu za kvalitním vlastním bydlením zpříjemnit a obohatit.

Základ bydlení tvoří potřeby

Bydlení již od nepaměti patří mezi základní lidské potřeby. Dokonce i když zavítáme do živočišné říše, uvidíme zvířata budující vlastní úkryty a příbytky. Můžeme spatřit obrovskou rozmanitost jejich příbytků, můžeme vysledovat dokonalé využívání dostupných materiálů, můžeme také vidět, jak dovedou přizpůsobit svá útočiště klimatickým, geografickým i místním podmínkám.

Pokud bychom hledali nějaké jednotící prvky nebo spojující články všech těchto útočišť, jsou jimi zdánlivě obyčejné životní potřeby. Potřeba bezpečného místa, potřeba přijatelné teploty, potřeba klidu, potřeba pohodlí a další.

Jak se z „bydlení“ stane „domov“?

S lidmi je to podobné. Některé potřeby jsou společné pro většinu lidí, některé jsou individuální, některé jsou zřejmé a jiné naopak skryté. Ze své praxe jsem přesvědčen, že se vyplatí pro zdárné a spokojené bydlení tyto své individuální potřeby zmapovat. Udělat si jasno v tom, co vše člověk k bydlení potřebuje, nestačí jen v zastoupení jednoho člena rodiny, ale i s celou rodinou samotnou (pokud tedy je). Přeci jen většina z nás si své bydlení pořizuje na značnou část života a investuje do něj svůj život, ať už ve formě peněz, času, energie či invence. Bydlení poté náš život zpětně ovlivňuje například pravidelnými splátkami hypotéky, vzájemnými vztahy se sousedy, vnitřní i vnější podobou domu, funkčním uspořádáním, vzhledem či vztahy s okolím.

Nové prostředí na nás působí den co den. S otázkou, zda naše nové bydlení naplňuje či nenaplňuje naše potřeby, jsme tak vlastně neustále konfrontováni – ať chceme nebo nechceme. Odpověď na tuto otázku se totiž odráží v našich životech. Ovlivňuje naše pocity, spokojenost, jistotu a sebedůvěru, o které se poté můžeme opřít i v jiných oblastech svého života. Teprve pokud toto vše funguje, můžeme říct o svém bydlení: „Jo, tak to je můj domov!“ Při výběru bydlení by tedy mělo jít o tvorbu vlastního DOMOVA především. Alespoň taková je moje zkušenost.

 

Tento článek vyšel na internetovém portálu www.prakticky-zivot.cz

Leave a comment